DAnnelse

Team Succes’ kernekompetence er et dannelsesforløb, hvor vi gennem et systematisk forløb modner og bevidstgør den enkelte elev og derigennem tænder gnisten, der medfører en øget motivation og lyst til læring.

 

Succesen er ikke til at tage fejl af. Mange unge har via dette undervisningsforløb opnået en større selvindsigt, selvtillid og motivation og har medført en kolossal ændring i deres hverdag og deres engagement i skolen.

 

Vi er stolte af at kunne sige, at vi nu på 10. år har kunnet fungere som understøttende supplement til skolens vigtige arbejde.

DE UNGES OPLEVELSER AF DANNELSESFORLØBET

De tre temaer er som følgende

Fundament

 

Består af 4 lektioner, hvor der arbejdes med emner som team, kommunikation, aktiv lytning og disciplin.

 

Lektionerne giver eleverne et solidt fundament i forståelsen af de sociale spilleregler, der er en nødvendighed for at fungere i et socialt fællesskab og opnå succes i livet. Respekt af tid og overholdelse af aftaler, ærlighed og høflighed i kommunikationen med klassekammerater såvel som lærere er blot nogle af de temaer, vi berører.

Spejlet

 

Består af 4 lektioner, hvor der arbejdes med de bløde værdier.

 

Den enkelte elev skal opnå større selvindsigt. De stilles overfor spørgsmål såsom:

 

  • Hvem er den vigtigste person i dit liv?
  • Hvem er du?
  • Hvor er du henne om 10 år?
  • Hvem er ansvarlig for din succes/fiasko?

 

Spejlet er med til at åbne elevernes øjne for egne styrker og svagheder. De konfronteres med dybere livsspørgsmål for derigennem at opnå en større selvindsigt og modenhed. Et andet formål med spejlet er, at eleverne gør op med offerrollen og indser, at den største forhindring for deres succes er dem selv.

Navigation

 

Består af 2 lektioner, hvor der arbejdes med emnerne fokus, mål og drømme.

 

Disse lektioner medfører, at eleverne klædes på med værktøjer til at kunne navigere gennem deres studium. Endvidere bevidstgøres de om effekten ved at have udarbejdet klare mål og arbejdet koncentreret for at realisere disse.

Kontakt os for et uforpligtende møde for at høre nærmere om dannelsesforløbet.

TEAM SUCCES

Dæmningen 34C, 1. th

7100 Vejle

 

Telefon: +45 22 71 77 69

E-mail: Info(at)team-succes.dk

 

CVR: 34426554