Foreningen Team Succes

HVAD?

 

Team Succes-foreningen er en faglig klub, der understøtter lokalområdets eksisterende indsatser. Foreningen er målrettet de unge i alderen 13-20 år. Gennem et koncentreret fokus på dannelse og faglig udvikling sigtes der mod skabelsen af en kultur- og adfærdsændring, hvor uddannelse er i højsædet, og adfærden bygger på sunde værdier.

Effekt?

 

Dannelsesundervisningens effekt medfører et opgør med offerrollen og en spirende holdningsændring ift. de unges syn på sig selv og samfundet. Fokusset er på mulighederne frem for forhindringerne.

 

Effekten af foreningens faglige indsats er unge, der anser uddannelse som en nødvendighed og en vigtig del af livet. Gennem succesoplevelser i skolen skabes og fastholdes en kontinuerlig motivation til at gennemføre uddannelsen.

 

Unge tilknyttet foreningen Team Succes fungerer som rollemodeller for yngre familiemedlemmer samt for andre unge i lokalområdet. Derigennem skabes og spredes en langsom men bæredygtig kulturændring som ringe i vandet.

Målgruppe

 

Vores målgruppe er unge i alderen 13-20 år. Team Succes har en særlig knowhow og 10 års erfaring i forhold til arbejdet med tokulturelle unge fra socialt belastede områder.

Muhammad Ballan

Muhammad Ballan fra Team Succes-foreningen i Roskilde er gået fra at være en ung mand, der ikke ser meningen med at tage en uddannelse til at blive topmotiveret om drømmen for at kunne blive pædagogisk leder.

 

Se denne rørende og inspirerende fortælling af Muhammad selv.

Masoud Watandost

Som barn flygtede Masoud Watandost fra Afghanistan til Pakistan, derefter til Iran, derefter til Tyrkiet, og fem år senere ender han i Danmark. Han får at vide, at han aldrig vil kunne komme på gymnasiet. Han starter i Team Succes-afdelingen i Vejle, og der oplever han ingen begrænsninger for drømmene.

 

Se Masoud realisere sin drøm.

Abed Adlouni

Abed Adlouni var i folkeskolen den stille type, og da han begyndte på sin ungdomsuddannelse, oplever han at være fagligt stærkt udfordret. Han engagerer sig i Team Succes Fredensborg, og derigennem sker der en opblomstring, og Abed får udløst sit fulde potentiale.

 

Se Abed gennemleve sin udvikling.

 

Itani-Brødrene

Succesfulde rollemodeller er en af de vigtigste ingredienser for at kunne inspirere og motivere unge. I en Team Succes-forening anvendes ung-til-ung-metoden, hvor de unge mødes af motiverede og succesfulde unge, og derigennem gøres der op med offerrollen. Hvis andre kan, så kan de også!

 

Mød Itani-brødrene, de frivillige stjerner.

 

Metode

 

For at få nye resultater må man gå nye veje.

 

 

Et af de vigtigste elementer for at få succes er, at målgruppen er involveret fra starten og føler ejerskab for foreningen og en stolthed over det at medvirke. Indsatsen skal endvidere være meningsfyldt og givende, således at det gavner målgruppen både på kort såvel som på lang sigt.

 

I arbejdet med de unge anvender vi ung-til-ung-metoden, hvor de hjælpes af andre unge med samme baggrund og kultur, som gennem hårdt arbejde og dedikation har opnået succes i livet. Derigennem nedbrydes deres fordomme, offerrollen og undskyldninger for ikke at tro eller have ambitioner for eget liv.

 

Team Succes-foreningens fysiske rammer er præget af professionalisme og seriøsitet. Der er ingen spillekonsol, bordtennis eller lignende. Derimod er rammerne præget af ordentlighed og frister til at fordybe sig i lektierne. Der er krav til sprogbrug, adfærd, og lektiehjælperne er iklædt ens Team Succes-skjorter. Signalet er tydeligt: Her arbejder du med det vigtigste i livet, nemlig din fremtid.

 

Kontakt os for et uforpligtende møde og hør mere om mulighederne for etableringen af en Team Succes-forening.

TEAM SUCCES

Dæmningen 34C, 1. th

7100 Vejle

 

Telefon: +45 22 71 77 69

E-mail: Info(at)team-succes.dk

 

CVR: 34426554